Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGAMAT

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.agamat-sklep.pl, prowadzony jest przez firmę:

AGAMAT Jacek Romankiewicz z siedzibą w Rzeszowie,

ul. Pelczara 6,

35-312 Rzeszów,

NIP: 8131418626,

Regon: 180555942.

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.agamat-sklep.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów dla zwierząt sprzedawanych w sklepie Agamat, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym AGAMAT mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub firmy. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.agamat-sklep.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje zawarte na stronach nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.
 

2.4. Zamówienia można składać jedynie przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.agamat-sklep.pl

Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane pocztą e-mail lub telefonicznie przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika działu obsługi sklepu internetowego Agamat.
 

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego AGAMAT do momentu wysyłki towaru.
 

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 

2.7. Sklep internetowy AGAMAT przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 

2.8. Firma AGAMAT zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym Płatnosci.pl - skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym AGAMAT są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego AGAMAT obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym AGAMAT są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. AGAMAT zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia. Zamówienie na towar z ceną wyświetlaną jako 0,00zł nie będzie realizowane, gdyż jest on w trakcie aktualizacji ceny.
 

2.11. AGAMAT prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 

2.13. Właściciel sklepu internetowego Agamat zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

Właściciel sklepu internetowego Agamat zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym sklepie AGAMAT (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia należy wpisać nazwę sklepu w komentarzu do zamówienia), zamówione produkty powinny zostać odebrane przez klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane,
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2. AGAMAT będzie dążył do rozpatrzenia i realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie: agamat-sklep.pl z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez AGAMAT kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym w przypadku niejasności, celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek AGAMAT wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić AGAMAT telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu internetowego AGAMAT lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@agamat.com.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.
 

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym sklepie AGAMAT, jest okazanie dowodu wpłaty oraz podanie numeru zamówienia
 

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny agamat-sklep.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mail.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów, w przypadku nieuiszczenia przelewu w należytej wysokości we wskazanym czasie jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

Nieodebranie zamówionej przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.
 

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu AGAMAT widniejący na paragonie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 

4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

AGAMAT przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW                                                 

6.1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Formularz zwrotu dostępny tutaj. 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą) lub plomby zabezpieczające towar.
 

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez AGAMAT na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

 

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez AGAMAT (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego AGAMAT
 

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@agamat.pl

    7.5 Prawa autorskie: Wszystkie opisy i zdjęcia nie mogą być kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechniane w całości lub w części bez zgody właściciela AGAMAT, ponieważ stanowi to naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma AGAMAT. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego AGAMAT,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego AGAMAT,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8.2. Regulamin sklepu internetowego Agamat może ulec zmianie.


8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 
8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@agamat.pl
 
8.6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
       Nierozstrzygnięte polubownie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży strony oddadzą pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.   

 

 

 

 

 

OPŁATY

Koszt dostawy na terenie Polski

Forma doręczenia

 

Forma płatności

Waga

Koszt

 

Przesyłka kurierska

 

Przelew elektroniczny, przelew bankowy, karta kredytowa

 

- od 0.1 kg do 3,9 kg

 

- od 4,0 kg do 9,9 kg

 

- od 10 kg do 30 kg

 

19 zł

 

20 zł

 

22 zł

 

Przesyłka kurierska

 

Za pobraniem

- od 0.1 kg do 30 kg

– 26 zł

 

Odbiór w sklepie

– 0 zł

Przelew elektroniczny, przelew bankowy, karta kredytowa

 

 

Sklep AGAMAT

 

AGAMAT Jacek Romankiewicz

ul. Pelczara 6

35-312 Rzeszów

NIP: 8131418626
REGON: 180555942
Numer konta do wpłat:
75 1140 2017 0000 4802 1299 0216

Bank: MULTIBANK

tel.: 17 8534578
tel.: 17 8507621
e-mail: sklep@agamat.pl